Řízený chov

Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených tímto Zápisním řádem. Podmínky pro zařazení do chovu určuje RKČR ve své pravomoci, přičemž dodržuje platný standard FCI.
a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným Plemennou knihou, uznanou FCI
b) účast na svodu dorostu ve věku min. 6 měsíců; neplatí u importovaných jedinců
c) dosažení stanovené věkové hranice
d) získání bonitačního kódu opravňujícího k zařazení do chovu
e) získání stanovených výstavních ocenění ve třídách nad 15 měsíců, přičemž se jedincům uznává nejvyšší ocenění. Výstavní ocenění může být získáno i na výstavách krajských a oblastních pořádaných v České republice.
f) dosažení požadovaných zkoušek z výkonu
g) vyhodnocení DKK/DLK provedené nejdříve v 12 měsících věku, RTG provádějí odborná veterinární pracoviště v ČR a hodnocení provádí jeden, klubem pověřený, veterinární lékař. RKČR uznává výsledky RTG DKK a DLK vyhodnocené oficiálním posuzovatelem ADRK v případě různých výsledků se uznává ten který si chovatel určí (přičemž RKČR eviduje výsledky oba )
h) přeregistrace psa plemennou knihou ČKS
Zařazení do chovu potvrzuje Plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu odchovů jedince a vystavuje knihu krytí nebo odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele,u psa před krytím, u feny se přikládá průkaz původu k přihlášce zápisu prvního vrhu feny.
Z chovu se vylučují: psi a feny, v jejichž odchovech se opakovaně a prokazatelně vyskytují hrubé vady exteriérové a povahové nebo jiné patologické a dědičné vady. Vyloučení psa nebo feny z chovu je oprávněno přikázat předsednictvo RKČR na zdůvodněný návrh poradce chovu.
Řízený chov-pes/fena:
Věková hranice: 24 měsíců/20 měsíců
Zkouška z výkonu: 2/1
Bonitace: zařazen/zařazena
Povahové vlastnosti: 3 - 8/3 - 8
Chrup: plnochrupý/plnochrupá
RTG: DKK/ DLK: max. 2/2/max. 2/2
Min. výstavní ocenění: VD/D
Pozn.
*1. Přímé složení ZVV1 bez předchozího složení ZM se od 1.1.1994 nepovažuje za splnění 2 zkoušek z výkonu, (zkoušky podle NZŘ, IPO, SchH), alespoň jedna zkouška všestranná (stopa, poslušnost, obrana) - platnost od 1.1.1997, od 01.12.2007 se uznává všestranná zkouška IPO V
*2. Tzn. výstavní ocenění ve výstavních třídách nad 15 měsíců stáří jedince
*3. RTG DKK i DLK musí být provedeno ve věku minimálně 12 měsíců
*4. Ztráta nebo vytržení zubu: Výjimku vyřazení z chovu pro chybějící zub lze provést u psů, u nichž se dá původní existence zubů prokázat a je potvrzena v PP.
V případě ztráty zubu majitel včas vyrozumí UPCH, který určí, kdo z OPCH se zúčastní rtg. vyšetření u specializovaného veterinárního lékaře, kde bude sepsán zápis o ztrátě zubu doložený snímkem rtg. Po projednání a schválení předsednictvem může provést PK zápis do PP. Vztahuje se na všechny chovatelské akce RKČR včetně výstav. Po písemné dohodě RKČR s organizátory a rozhodčím.
Zápisní řád RKČR zde: http://www.rkcr.cz/info/zapisni_rad.htm#vyberovy%20chov
Amor vom Schwarzen Glück alias Olin
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one